កម្ពុជានាំចូលផលិតផលបំប៉នសុខភាពថ្មី – COLLAPLUS

កម្ពុជានាំចូលផលិតផលបំប៉នសុខភាពថ្មី – COLLAPLUS

ផលិតផល សារធាតុវីតាមីន និង ចៀលាងនេ ដែលគេហៅថា Colla Plus Advance ហើយត្រូវបានគេចម្រាញ់ ចេញពី ចៀលលាងនេ របស់ត្រីសមុទ្រសុទ្ធ សាធ  និងនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន នីតរេខេមិ បានដាក់សម្ពោធចែកចាយ ជា ផ្លូវការ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥កន្លងមកនេះនៅ សណ្ឋាគារ សូហ្វីតែលភ្នំពេញ ។...